QwtPlotGLCanvas (3) – Linux Man Pages.

Et alternativt lerret for en QwtPlot avledet fra QGLWidget.

Offentlige typer.

enum Shadow Plain = QFrame :: Vanlig, Raised = QFrame :: Raised, Sunken = QFrame :: Sunken>

Enum Shape NoFrame = QFrame :: NoFrame, Box = QFrame :: Box, Panel = QFrame :: Panel>

Offentlige spor.

Offentlige medlemsfunksjoner.

QwtPlotGLCanvas (QwtPlot * = NULL)

void setFrameStyle (int style)

Beskyttede medlemsfunksjoner.

virtuell void paintEvent (QPaintEvent *)

Detaljert beskrivelse.

Et alternativt lerret for en QwtPlot avledet fra QGLWidget.

QwtPlotGLCanvas implementerer det sv rt grunnleggende for a fungere som lerret inne i en QwtPlot-widget. Det kan bli utvidet til et fullverdig alternativ til QwtPlotCanvas i en fremtidig versjon av Qwt.

Selv om QwtPlotGLCanvas ikke er avledet fra QFrame, etterligner den sin API. Ved bruk av stilark stotter den boksemodellen – ved siden av bakgrunner med avrundede grenser.

Se ogsa: QwtPlot :: setCanvas (), QwtPlotCanvas.

Merk: Du vil kanskje bruke QPaintEngine :: OpenGL-malemotoren (se QGL :: setPreferredPaintEngine ()). Pa et Linux testsystem QPaintEngine :: OpenGL2 viser sv rt grunnleggende problemer (feil geometrier av rektangler), men ogsa mer avanserte ting som antialiasing virker ikke.

En annen mate a introdusere OpenGL-gjengivelse pa Qwt er a bruke QGLPixelBuffer eller QGLFramebufferObject. Begge typer buffere kan konverteres til en QImage og brukes i kombinasjon med et vanlig QwtPlotCanvas.

Medlemsregistreringsdokumentasjon.

enum QwtPlotGLCanvas :: Shadow.

Ramme skygge. Dessverre er det ikke mulig a bruke QFrame :: Shadow som en egenskap av en widget som ikke er avledet fra QFrame. Folgende enum er laget kun for designeren. Det er trygt a bruke QFrame :: Shadow i stedet.

Enumerator Vanlig QFrame :: Vanlig. Raised QFrame :: Raised. Sunken QFrame :: Sunken.

enum QwtPlotGLCanvas :: Form.

Rammeform. Dessverre er det ikke mulig a bruke QFrame :: Form som en egenskap av en widget som ikke er avledet fra QFrame. Folgende enum er laget kun for designeren. Det er trygt a bruke QFrame :: Shadow i stedet.

Merk: QFrame :: StyledPanel og QFrame :: WinPanel er usortert og vil bli vist som QFrame :: Panel.

Constructor & amp; Destructor Dokumentasjon.

QwtPlotGLCanvas :: QwtPlotGLCanvas (QwtPlot * plot = NULL) [eksplisitt]

Parametre: plot Parent plot widget.

Medlemsfunksjon Dokumentasjon.

QPainterPath QwtPlotGLCanvas :: borderPath (const QRect & rect) const.

Returnerer: Tom sti.

void QwtPlotGLCanvas :: drawBackground (QPainter * maleren) [beskyttet], [virtuell]

Parametre: maleren Maleren.

void QwtPlotGLCanvas :: drawBorder (QPainter * maleren) [beskyttet], [virtuell]

Parametre: maleren Maleren.

void QwtPlotGLCanvas :: drawItems (QPainter * maleren) [beskyttet], [virtuell]

Parametre: maleren Maleren.

bool QwtPlotGLCanvas :: event (QEvent * event) [virtuell]

Parametre: Event Qt Event.

Returnerer: Se QGLWidget :: event ()

QRect QwtPlotGLCanvas :: frameRect () const.

Returnerer: Rektangelet der rammen trekkes inn.

QwtPlotGLCanvas :: Shadow QwtPlotGLCanvas :: frameShadow () const.

Returnerer: Ramme skygge.

Se ogsa: setFrameShadow (), QFrame :: setFrameShadow ()

QwtPlotGLCanvas :: Form QwtPlotGLCanvas :: frameShape () const.

Returnerer: Rammeform.

Se ogsa: setFrameShape (), QFrame :: frameShape ()

int QwtPlotGLCanvas :: frameStyle () const.

Returnerer: Bitwise ELLER mellom en rammeShape () og en rammeShadow ()

Se ogsa: setFrameStyle (), QFrame :: frameStyle ()

int QwtPlotGLCanvas :: frameWidth () const.

Returnerer: Rammebredde avhengig av stil, linjebredde og midlinebredde.

int QwtPlotGLCanvas :: lineWidth () const.

Returnerer: Linjebredden pa rammen.

int QwtPlotGLCanvas :: midLineWidth () const.

Returnerer: Midlinebredden pa rammen.

void QwtPlotGLCanvas :: paintEvent (QPaintEvent * event) [beskyttet], [virtuell]

Parametre: Event Paint event.

void QwtPlotGLCanvas :: setFrameShadow (Shadow Shadow)

Parametre: Skygge Ramme skygge.

Se ogsa: frameShadow (), setFrameShape (), QFrame :: setFrameShadow ()

void QwtPlotGLCanvas :: setFrameShape (Shape form)

Parametre: form Rammeform.

Se ogsa: frameShape (), setFrameShadow (), QFrame :: frameShape ()

void QwtPlotGLCanvas :: setFrameStyle (intstyle)

Parametre: stil Den bitviste OR mellom en form og en skygge.

Se ogsa: frameStyle (), QFrame :: setFrameStyle (), setFrameShadow (), setFrameShape ()

void QwtPlotGLCanvas :: setLineWidth (intwidth)

Standard linjebredde er 2 piksler.

Parametre: Bredde Linjebredde pa rammen.

void QwtPlotGLCanvas :: setMidLineWidth (intwidth)

Standard midlinebredde er 0 piksler.

Parametre: Bredde Midline bredde pa rammen.

Genereres automatisk av Doxygen for Qwt brukerhandbok fra kildekoden.