Qatar Reiseguide.

Visa regler i Qatar.

Qatar vedtar en visumfritakspolitikk for mer enn 30 land, sa vel som GCC-medlemmene, for a oke turismen. Gjeldende forskrifter gjelder for GCC-oppholdstillatelseinnehavere.

Business Visas utstedes til forretningsmenn som har sokt pa forhand. For a fa et turistvisum, bor den enkelte ha reist inn i landet av Qatar Airways. 14-dagers visum er vanligvis gitt av utlendingsdepartementet pa Doha internasjonale flyplass.

Visaene er fornybare hver tredje maned. En turist kan fa visum ved ankomst pa inngangspunkter i landet eller fra Qatars ambassader i utlandet. Fellesattrafik visum for Qatar og Oman kan brukes som tillater besok til et hvilket som helst land. Men for a reise til et tredjeland, ma nye visum bli innhentet ved inngangen.

Landsmedlemmer fra folgende land er berettiget til slik fellesvisum: – USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Nederland, Belgia, Luxembourg, Sveits, Osterrike, Sverige, Norge, Danmark, Portugal, Irland, Hellas, Finland, Spania, Monaco, Vatikanet, Island, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Brunei, Singapore, Malaysia, Hong Kong og Sor-Korea.

Kataras ambassade tilbyr ikke noen ekspedisjonstjenester. Det er ingen tilleggsavgift for eventuelle soknader.

Alle pass ma sendes inn og hentes mellom kl. 9.30 og 12.30 (mandag til torsdag).

Det utfylte soknadsskjemaet (skal v re tydelig skrevet ut) skal ledsages av et ikke-refunderbart soknadsbehandlingsgebyr etter postanvisning eller bedriftsbekreftelse. Ingen kontanter eller personlige sjekker aksepteres. Tjekken skulle favorisere & ldquo; ambassaden i staten Qatar & rdquo ;. En betaling per soknad bor folges. Enkeltbetaling for to eller flere soknader vil ikke bli akseptert.

Passet som sendes av sokeren skal v re gyldig i mer enn seks maneder enn den planlagte varigheten av oppholdet i Qatar, og skal ha sider for a gi visum.

Hver soknad skal ledsages av to fargepassestorrelsesfotografier, originale pass, to ytterligere fotokopier av de forste par passasjepassene, et bedriftsbrev (i tilfelle Business Visa), invitasjonsbrev (for turistvisum), hvis en enkelt soker, Grunnen til innreisevisumforesporsel bor spesifiseres.

Et visum er ikke pakrevd for du reiser til Qatar, hvis du kobler til andre flyreiser ved transitt.

Typer av visum og krav.

Familie Visa.

Denne tjenesten tillater ansatte i Qatar a ta inn sine familier fra utlandet, eller forny oppholdstillatelse for deres familiemedlemmer.

Forretningsvisum.

Ved a skaffe seg et visumsertifikat, vil pass innehavere av visse land fa direkte visum visum uten a fa tidligere visum ved landets grenser. Et selskap eller et anerkjent etablissement sender inn soknad til utlendingsdepartementet. Visaet har 2 ukers gyldighet og kan fornyes i ytterligere 2 uker.

Forretningsmenn fra land som USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Nederland, Belgia, Luxembourg, Sveits, Osterrike, Sverige, Norge, Danmark, Portugal, Irland, Hellas, Finland , Spania, Monaco, Vatikanet, Island, Andorra, San Marino, Lichtenstein, Brunei, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Sor-Korea er berettiget til visumet.

Visumet er imidlertid underlagt lov om innreise og bosted for utlendinger og vedtak om dette. Det gjelder ogsa gjeldende regler for innbyggere i GCC-landene, og folk som ankommer og reiser pa Qatar Airways.

Visum til familiebesok.

Dette visumet er utstedt til familiemedlemmer til de som bor i Qatar for en kortsiktig varighet pa en maned. Visaet er utstedt for a besoke familiemedlem, som besoker deres slektning bosatt i landet. Dersom besokende soker a bli mer enn en maned i Qatar, ma den besokende gjennomga en medisinsk test for utgangen av en manedsperiode. Deretter kan visumet fornyes i fem maneder for n rmeste familiemedlemmer (inkluderer far, mor, soster, sonner) og to maneder for andre slektninger.

Ledsager av GCC National Visa.

Visumet er gitt til forere og tjenere til beboere i Qatar, da de kommer til Qatar-grenser fra GCC-landene, og gjelder for en periode pa en maned og fornybar i fem maneder. Spesielle forhold inkluderer om mottakeren har et gyldig oppholdstillatelse visum i en av Gulf Council-statene, eller hvis hun kommer med sponsoren til en av sponsor familiemedlemmer (kone eller sonner).

GCC-beboere besoker Visa.

Visaet gis til innbyggere i GCC-stater som kommer til noen av Qatars grenser pa et 14-dagers opphold. Det kan fornyes i ytterligere 14 dager. Forutsetninger inkluderer mottaker som har et gyldig oppholdstillatelse visum i et av GCC-landene, eller den besokende som besoker hans slektninger som er bosatt i Qatar.

Merverdiavgift.

Flere visa med en gyldighet pa mer enn et ar er utstedt til enkeltpersoner, bedrifter og myndigheter som har godkjenning fra en spesialisert myndighet.

Felles turistvisum.

Visaet er utstedt ved ankomst til Qatar-grensen for 33 land, og mottakeren kan komme direkte inn i landet og kan flytte til et annet land for oppholdsperioden utloper. Visumet med en gyldighet pa 21 dager kan forlenges med en annen uke.

Borgerne i 33 land, inkludert USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Nederland, Belgia, Luxembourg, Sveits, Osterrike, Sverige, Norge, Danmark, Portugal, Irland, Hellas, Finland, Spania, Monaco, Vatikanet, Island, Andorra, San Marino, Lichtenstein, Brunei, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Sor-Korea er malgruppen for slike visum.

Imidlertid er det ikke tillatt for fellesvisumtakere a arbeide i Qatar med eller uten betaling.

Offisielt Visa.

Et offisielt visum utsteder gratis visum pa anmodning fra departementer og myndigheter for en periode pa en maned, som kan forlenges til fem maneder etter medisinske tester og fingeravtrykk.

Turistvisum.

Innbyggere i folgende land, som har gyldig pass, far utstedt visumsvisum for de kommer til grensen. Imidlertid har innehavere av dette visumet ikke lov til a arbeide i Qatar med eller uten betaling. Visum utstedes vanligvis om 2 dager og forblir gyldig i 14 dager, som kan forlenges med ytterligere 14 dager.

De landene som omfattes av dette visumet er USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Nederland, Belgia, Luxembourg, Sveits, Osterrike, Sverige, Norge, Danmark, Portugal, Irland, Hellas , Finland, Spania, Monaco, Vatikanet, Island, Andorra, San Marino, Lichtenstein, Brunei, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Sor-Korea.

Arbeidsvisum utstedes til private enheter, selskaper og individuelle sponsorater, som ma godkjennes av innenriksdepartementet. Avgiften og samlingen av visum blir tatt vare pa av sponsoren.

Visum for hustruer og barn i mer enn et ar: Dette visumet gir tillatelse til lengre opphold, og gjelder for hustruer og barn av beboere som arbeider i statlige institutter, private selskaper og ansatte i sivil tjeneste. Godkjenningene utfores av den faste komiteen for ankomster.

Visa for nyfodte.

Den nyfodte visum er for nyfodte babyer i alderen mindre enn 3 maneder. Visaet er utstedt ved ankomst til Qatar-grensen. Foreldre ma produsere opprinnelige fodselsattest av barnet. Barnet ma ha pass eller navnet pa babyen skal v re festet til foreldrene & rsquo; pass, bor foreldrene ha et gyldig oppholdstillatelse visum i Qatar, og moren skal v re pa barnets faders sponsorering. Ingen avgift betales for dette visumet.

Transittvisum.

Gjelder i spesiell situasjon, der reisende ma stoppe i Qatar i 2 dager. Dette gjelder ikke for transittreisende som ikke krever forhandsinnstilt visum og har lov til a komme inn i Qatar gjennom sponsing av det berorte flyselskapet, forutsatt at de har stopp i Qatar i mer enn 6 timer, til avreise til en tredjedel destinasjon som ved de neste forhandsdefinerte flyplansdatoer.

Returner Visa for besokende.

Returvisum utstedes til besokende hvor de far tillatelse til a returnere en gang hvert halvar eller to ganger i aret til hjemlandet.

Retur Tillatelse: Gis til de som har mistet passet. Det er utstedt til alle kategorier av innbyggere og beboere med personlige sponsor og selskapsponsorater. Imidlertid bor et offisielt brev fra sponsoren og en kopi av firmaregistreringsskjema sponses av selskapet. Visaet har en gyldighetsperiode pa 14 dager, og visumet vil bli utstedt etter at det gamle passet er registrert i svartlistesystemet.

Visa-pa-ankomst for GCC-innbyggere.

Innenriksdepartementet i Qatar utstedte en revidert liste over 188 yrker, og de GCC-bosatte utovere under disse yrkene er berettiget til visum ved ankomst pa Doha International Airport. Visaet vil ha en gyldighetsperiode pa en maned. Profesjonelle kan fa visum, forutsatt at deres GCC Residency Permit er gyldig i minst seks maneder, mens opprinnelige pass har minst seks maneders gyldighet, og de skal ha en returbillett.

Visaet kan fas ved a betale QR100 som avgift gjennom kredittkort. Men visumet kan ogsa forlenges med ytterligere tre maneder ved a betale en forlengelsesgebyr pa QR100 for hver ekstra maned. Men en straff pa QR200 vil bli belastet for hver dag etter utlopet.

Annet enn leger, forretningsmenn og ingeniorer, vil den reviderte listen inkludere forretningskvinne, journalister, medisinsk utstyrsteknologer, milit re offiserer, markedsforere, kvalitetssikere, bankfolk, milit re offiserer, advokater og l rere blant andre.

Oppfort nedenfor er yrker som kvalifiserer for visum ved ankomst:

Akvatisk spesialist Statistikk spesialist Landbrukspesialist Hagespesialist Medisinsk analysespesialist Talespesialist Avlspesialist (dyr / fugler / bier) Medisinsk rontgenspesialist Ern ringspesialist Zoologisk spesialist Psykiatristlaboratorier Spesialist i spesialist pa medisinske sosiologer Rontgenspesialist Mediespesialist Tollspesialist Spesialist pa medisinsk terapi Skribent Universitetsprofessor Mediepersonsekret r eller direktor for biblioteket Staber ved ambassader i GCC (unntatt stottetjenester) Arkeologisk forsker Administrativ forsker Juridisk forsker Professor Trader Geolog Antall kvantum Dommer (idrett) Okonomi / Okonomisk ekspert Juridisk ekspert Informasjonssystem ekspert Diplomat (Medlemmer av diplomatkorps ) President / CEO President eller direktor for et universitet Hovdjurssjef Forfolgelsespresident President eller direktor for en klubb V rsekspert Jordskjelv ekspert Kaptein av skip / Cruise / Carrier / Steamship Forretningsmann Religios person Arkitektskriver Bus Iness lady Utovende sekret r Journalist Pharmacist Jeweler Army offiser Politioffiser Universitetsstudent Legen (All spesialisering) Kirurg (All spesialisering) Veterin r doktor Pilotforsker College dekan Astronomer Artist (Skuespiller, Musiker, Komponist, Poet, Maleren, Sanger. etc) Telekomtekniker rofessional sikkerhets- og sikkerhetstekniker Medisinsk utstyrstekniker Kontrollutstyr Tekniker Rontgentekniker Tanntekniker (festing) Radio- eller TV-overforingstekniker Optisk tekniker CG-tekniker Hesteavltekniker Miningstekniker Mikroskopisk tekniker Geologitekniker Bronnboringstekniker Farmasoytisk tekniker Matvaretekniker Skipsfart Vedlikeholdstekniker Luftfartstekniker Tag Vedlikeholdstekniker Labbtekniker Luftfartstekniker Fysikdommer Doktegniker (Alle spesialiseringer) Spiller (Alle sportsartikler i idrettsforening) Forfatter Dataprogrammerer Oversetter Regnskapsforer / Revisor Lektor Advokat / Advokat Okonomisk Analyst Systems Analyst Operations Analystdirektor Tollklarer Sport Trainer Aviation Trainer General Professional Trainer (Industrial / Agricultural / Commercial) L rer / Instruktor Proofreader Investment Manager Arkeologisk Direktor Research & amp; Studier Direktor Forsikringsleder Banking Business Manager Produksjonsdirektor Leder eller direktor for eventuelle myndigheter eller bedrifter Administrerende direktor Broadcasting Manager Media Manager Regional direktor Bankansvarlig Markedsforingsansvarlig Markedsforingsleder TV-direktor Administrerende direktor / direktor Samferdselsforeningssjef Regnskapsforer Kioskdirektor Firma- eller fabrikkansvarlig Vedlikehold Ledelse Utskrifts- og publiseringsleder Hotellansvarlig Elektr. Direktor Finansdirektor Salgsansvarlig Mesterleder Skoleansvarlig Planteleder Teaterforvalter Sykehusleder Instituttleder Biblioteksleder Laboratorieansvarlig Maritim transportansvarlig Landtransportleder Luftforvalter Turistkontorleder TV- eller radioprogrammer Presenter Korrespondent (Avis / Radio / TV) Fodevarestyring Aircraft Avgangskontroll Maritim Kontroller Kvalitetskontroller Luftkontroller Marine Traffic Controller Mediekontroller Veileder Luftfartoy Landing Controller Cruise Skipsveiledning Turistguide Luftfartsguide Landassistentassistent Apotekspersonell Medarbeiderassistent Ingenior (Alle spesialiseringer) Konsulent Generell veileder Skip Supervisor Banker Dekorasjonsdesigner TV Kameramusik Kamera Kameraman Press Fotograf Land Vertinne Luftvannsinne Program Produsent Skip Kaptein Luftfart Pilot Mann eller Kvinne Sykepleier Kino eller TV Produsent Markedsforingsrepresentant Sportsrepresentant Salgsrepresentant Anskaffelse Representativ administrasjonskoordinator Arkeologisk prospektor ingenior (Alle spesialiseringer) Karriereadgiver Assistent General Manager Kaptein Kommersiell megler Reise eller Turisme Agent Anklagersdepartementet Undersecretary.