OASAS tar ren til livsforandrende arbeid med narkomaner.

22. september er dagen for avhengighetsfagfolk.

ALBANY, NY (09/17/2009) (readMedia) – Statens kontor for alkohol- og stoffmisbrukstjenester (OASAS) Kommiss r Karen M. Carpenter-Palumbo kunngjorde i dag mottakerne av New Yorks arlige avhengighet faglige priser til personer som er anerkjent for eksemplarisk arbeid blant de 35.000 fagfolkene i avhengighetsfeltet.

Guvernor David A. Paterson proklamerte 22. september som Addictions Professionals Day i New York for a anerkjenne de fagfolk som har viet seg til a hjelpe andre i forebygging, behandling og gjenoppretting.

«New Yorks 35.000 betalte og frivillige avhengighetsprofessorer dedikerer deres liv for a forebygge, behandle og stotte utvinning fra avhengighet,» sa kommiss r Carpenter-Palumbo. «Disse fagfolk spiller en kritisk rolle i a forebygge rusmisbruk og avhengighet, og gir hapet om utvinning til de 2,5 millioner New Yorkere som arbeider med narkotika-, alkohol- eller gamblingavhengighet.»

Gjennom programmet Addictions Professionals Awards presenterer OASAS arlig utmerkelser til fem avhengighetsfagfolk, hvis arbeid gjenspeiler det hoyeste nivaet av profesjonalitet og engasjement i a betjene personer og familier som lider av avhengighet. Prisene blir presentert hvert ar til en referansedatistikk (CASAC), CASAC Trainee og Credentialed Prevention Professional / Credential Prevention Specialist (CPP / CPS), samt en Leger og Certified Addiction Registered Nurse (CARN).

Kommiss r Carpenter-Palumbo fortsatte: «Disse utmerkelsene er ikke bare a gjenkjenne det hardt arbeidet til de avhengige fagfolkene, men a si takk for at du redder liv – deres arbeid er virkelig livsforandrende.»

Kommiss r Carpenter-Palumbo kunngjorde folgende vinnerne:

2008-2009 CASAC av aret.

Claudia J. McDuffie er ansatt av New York State Unified Court System i Montgomery County. Ms McDuffie er en profesjonell hoyttaler pa vegne av narkotika domstoler og er kreditert for a utvikle alle tre behandlingsrettene i Montgomery County. Hun utviklet et sosialt stottenettverk og etterbehandlingsprogram for behandlingsrettedeltakere og kandidater kjent som «Lifeworks of Montgomery County.» Dette programmet fremmer et lopende og aktivt engasjement i samfunnet ved a feire gjenoppretting pa en positiv og proaktiv mate.

2008 – 2009 CASAC Trainee of the Year.

April L. Beamer er ansatt av Credo Community Center for behandling av avhengighet i Jefferson County. Ms Beamer har v rt medvirkende i utviklingen og implementeringen av Credos kvinners og barns program og sitter for tiden pa fellesskapets arbeidsgruppe for fotale alkoholspektrumforstyrrelser. Som et aktivt medlem av Credo’s Management Track Training har Ms Beamer gitt veiledning til jevnaldrende som er nye pa ledelsen. Hun har ogsa dukket opp pa offentlige fjernsyn og pa fellesskapets golf-turneringsfondsbeviser.

2008 – 2009 CPP av aret.

Patricia Marin er ansatt av The Alcohol and Substance Abuse Prevention Council i Saratoga County. Ms Marin utnyttet sin erfaring som forskolepedagog for a utvikle en l replan for Head Start-barn som heter «Special Me» som har blitt brukt i Saratoga County i 15 ar. I tillegg klarte fru Marin Saratoga County Board of Supervisors roykeforebyggende plakatkonkurranse som en del av mediekunnskapsl rdien av hennes tobaksforebyggende l replan.

2008-2009 Leger av aret.

Dr. Lawrence S. Brown Jr. er Executive Senior Vice President i Addiction Research and Treatment Corporation i Brooklyn. Hans nav rende ansvar omfatter a gi og overvake den administrative stotten og leveransen av medisinsk behandling for pasienter med rusmiddelforstyrrelser og gjennomforing av biomedisinsk og atferdsforskning. Dr. Browns vitenskapelige bidrag har fokusert pa avhengighet og bedre behandling av rusmiddelforstyrrelser, noe som resulterer i over 60 peer-reviewed artikler, over 10 kapitler og over 125 publiserte abstrakter, sponset av National Institute of Drug Abuse, National Institute of Allergy and Smittsomme sykdommer og privat industri.

Joan Lohnes, RN, BS, CD, ADS, LMHC, er ansatt av Outreach Project / Outreach Development Corporation. Ms Lohnes, en registrert sykepleier i 47 ar, er for oyeblikket medformann i OASAS sykepleieradgivningspanelet. Siden hun ble med pa Outreach, har Ms Lohnes tjent som veileder for sykepleie for et 40-sengs ungdomshjemmet terapeutisk samfunn i NYC; ansvarlig som seniorbehandlingsteammedlem for utvikling og implementering av helsesystemer og for a gi direkte helsevesen og radgivning under tilsyn av ansatte; direktor for bolig terapeutiske boliger helsetjenester; tilsyn med rekruttering av ansatte; direktor for HOPE Unit / Ryan White Programmet; og for utvikling og tilrettelegging av 5 OASAS-godkjente CASAC-kurs. I tillegg har Ms Lohnes utdannet rusmiddelprofessorer, l rere, skoleradgivere, menneskelige ressurspersonell, prestegrupper, fagforeninger og ansattes assistenter pa et bredt spekter av avhengighetsbehandling og forebyggingsproblemer.

I tillegg til anerkjennelsen mottar awardees, mottar CASAC og CPP of the Year Award mottakere hver en levetid frafallsavgift pa $ 150 i forbindelse med fornyelse av deres legitimasjonsbeskrivelser. Arets CASAC-trainee har alle eksamensgebyrer som kreves for a fullfore credentialing-prosessen fraviklet. Men i ar, siden den ble valgt som CASAC-trainee av aret, har awardee oppnadd full CASAC-status. Derfor vil den forste fornyelsesavgiften fravikes.

New York har ca. 7.000 aktive CASACs som tilbyr kvalitetsomsorg bade innenfor OASAS-systemet og i en rekke andre systemer, inkludert strafferettslig, psykisk helse, sosialtjenester og utdanning. I tillegg er det over 300 legitimerte forebyggende utovere som er avgjorende for levering av kvalitets tjenester ved hjelp av bevisbasert praksis og strategier for miljoforebygging.

OASAS anerkjenner viktigheten av a beholde de erfarne veteranene som for tiden jobber i avhengighetsfeltet, samt tiltrekker flere kvalifiserte fagfolk til OASAS-systemer ved a gjore avhengighetsfeltet et «valgfelt».

For a oke antall kvalifiserte medarbeidere i feltet OASAS innsats inkluderer:

� Forst og fremst datamaskinbasert legitimasjonseksamen. New York vil tilby denne datamaskinen-baserte eksamen fire ganger per ar, og gir radgivere flere muligheter til a teste enn i tidligere ar.

� OASAS utstedte i ar et Local Services Bulletin som etablerer et rammeverk for a innfore et CPP- og CPS bemanningskrav for forebyggende tilbydere som skal innfases over en toarsperiode. Dette er avgjorende for a fremme profesjonaliteten til New Yorks stats forebyggende arbeidsstyrke, samt a sikre allmennheten at de ansatte som jobber i disse innstillingene har oppnadd og demonstrert et anerkjent kompetanseniva. For a stotte denne innsatsen, tilbod vi en mulighet til CPS og CPP hvis legitimasjon var utlopt for a gjenopprette deres legitimasjon uten a betale et sent gebyr.

� OASAS kombinerer for oyeblikket og reviderer legitimasjonsforskriften som vil stotte tiltak for a tiltrekke kvalifiserte personer til dette valget. Disse revisjonene vil for forste gang tillate OASAS a utstede en Gambling Credential til kvalifiserte personer som for tiden er ansatt (eller forfolge karriere) i kjemisk avhengighet, mental helse og spesialiserte spillbehandlingsinnstillinger.