GREO Presentasjoner.

Mer i denne delen.

Relaterte linker.

Kontakt oss.

Link til Presentasjon PDF.

Ungdomsgambling: Aktuelle problemer.

Think Tank 2015 pa Gambling Research, Policy og Practice.

Urfolksproblemer knyttet til kasinoer og gambling.

Think Tank 2015 pa Gambling Research, Policy og Practice.

Forskning i tiltak.

Think Tank 2015 pa Gambling Research, Policy og Practice.

Forebygging og minimering av Gambling Harm: Moving Research for Action.

Think Tank 2015 pa Gambling Research, Policy og Practice.

Kvinner og gambling.

Think Tank 2015 pa Gambling Research, Policy og Practice.

Hvordan utnytte forskningsbevis og KTE til a pavirke politikk og praksis.

Kvantitative metoder for sma prover.

CCGR Workshop om forskningsutfordringer med sma befolkninger.

Engasjerende peerintervjuere i forskning med vanskelige tilgangspopulasjoner.

CCGR Workshop om forskningsutfordringer med sma befolkninger.

Har storrelse Matter? Kvalitative tiln rminger til student av problem) Gambling.

CCGR Workshop om forskningsutfordringer med sma befolkninger.

Mangler i handling: Utfordringene for rekruttering for problemgamblingforskning.

CCGR Workshop om forskningsutfordringer med sma befolkninger.

Utfordringer av sma prover.

CCGR Workshop om forskningsutfordringer med sma befolkninger.

Grunnleggende om kunnskaps oversettelse og utveksling.

KTE Student Workshop Series Del I.

Ferdigheter og ideer for #ProblemGambling KTE.

KTE Student Workshop Series Del II.

Evaluering av problem Gambling KTE.

KTE Student Workshop Series Del III.

Hva vi l rer om a stotte bevisst informert politikk.

Programvitenskap: En tiln rming til a oppgradere og opprettholde bevisbaserte losninger.