Grand Rapids Area Chamber of Commerce.

Forretningstjenester.

I Grand Rapids trenger vi ikke a gjore forretninger alene. Kammerets formal er a hjelpe West Michigan-bedriftene a vokse og trives. Vi er her for a gjore forretningsmuligheter bade mer tilgjengelige – og mer givende.

Medlem Orientering.

13. februar 2018 @ 15:30.

Begynn, fortsett eller fortsett ditt engasjement med kammeret ved a samarbeide med andre medlemmer gjennom en forenklet dialog og apne nettverksmuligheter.

Advokat og offentlig politikk.

Var uboyelige advokatbyra stotter bedrifter av alle storrelser og typer. Over 80% av medlemmene vare er sma bedrifter, sa vi er spesielt engasjert i a pavirke politikk og praksis som sparer penger og forer til jobbsetting. Vi hjelper vare medlemmer med a navigere i retningslinjer som utfordrer sin bransje, og vi tar med stemmen til bordet nar nye muligheter oppstar.

Frokost med lovgivere.

26. februar 2018 @ 7:30.

Frokost med Legislators hendelser gir kammermedlemmer og deres ansatte muligheten til a etablere relasjoner med viktige beslutningstakere og stemmeuttalelser om problemer fremover i Lansing.

Talentutvikling.

Kammeret hjelper bedrifter a skape sterke ledere og en mer variert, inkluderende arbeidsstyrke. Vi jobber sammen med organisasjoner som de onsker velkommen, koble til og engasjere nodvendig talent.

ATHENA Leadership Forum.

22. mars 2018 @ 11:30

Athena Leadership Forum fremmer og stotter utviklingen av sterke kvinnelige ledere i vart samfunn.