Gambling Hjelp.

Gratis gamblingkurser.

Post navigasjon.

Hvordan vant jeg 160 000 over 10 maneder del 2.

Monte Carlo Roulette.

Hvordan jeg modifiserer Monte Carlo Roulette-systemet for a vinne 160.000 over 10 maneder med a spille B6 baccarat.

Du har sett hvordan HP Johnson skaper systemforstyrrelser for a sla kasinoet i like ulike spill.

Du har ogsa sett hvordan Arthur Irwin Bruce slo kasinoet i like odde spill med sitt Midas Touch System.

Den tredje metoden er historisk kjent som Monte Carlo Roulette.

Dette er metoden jeg stoler pa a vinne 160.000 over 10 maneder.

Jeg hadde presentert denne metoden for peer review i baccarat forumet.

Monte Carlo Roulette opprinnelig beskrevet i litteraturen spilles pa denne maten:

Enhet $ 5. Bankroll $ 75,000.

Begynn med a satse $ 5. Fortsett a vinne eller miste 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 og # 8230; til du vinner $ 5 for hver innsats. Dette betyr at hvis du har spilt 100 spill ma du kjempe til du vinner $ 500, sa lukker du okten.

Er denne metoden opp som du mister eller opp som du vinner? Svaret er at det er bade opp som du mister og opp som du vinner. I et notteskall spiller du til kortene gar deg.

Jeg tilpasser faktisk min spillemetode fra monte carlo roulette for a vinne 160.000 over ti maneder.

Jeg spilte ikke akkurat pa denne maten. Jeg har gjort noen endringer. Teknisk fant jeg en mate a overvake mine spill og optimalisere mitt strategiske spill monte carlo roulette system. Jeg deler tallene i sett med to tall opp til tjue tall. For eksempel,

ett vinn et tap er et sett med to tall.

en gevinst ni tap er et sett med ti tall.

Deretter manipulerer jeg settene i seks samtidige serier.

1. Fordi jeg starter pa $ 25 og $ 50, oker jeg bankrollen min til 2000 enheter.

2. For a forhindre at min innsats gar hoyt trekker jeg tilbake etter en serie seier som vinn, vinn, vinn (tre seier) eller vinn, vinn, tap, vinn, vinn (2 vinner ett tap etterfulgt av 2 seire). Legg merke til at i Monte Carlo Roulette, drar du ikke tilbake, den er rett opp. Her manipulerer jeg sett, den tidligere er satt med tre, sistnevnte er satt med fem.

3. Jeg foretrekker a ta moderate tap pa 10% av bankrollen min for a forhindre store tap. Du ma forsta hvorfor jeg ma gjore dette i Monte Carlo Roulette System, men ikke i HP Johnson System og Midas Touch System.

4. Min overskudd kan v re et rimelig belop. Ikke nodvendig $ 5 per innsats som i det originale Monte Carlo Roulette-systemet. Malet mitt er a holde min innsats lav.

5. Nar tapene mine nar 7-9% av bankrollen, gjorde jeg gjentatte forsok pa a trekke tilbake litt. Hvis det gar fortap, fortsetter jeg vanligvis med 10% av bankrollen. (Hvis jeg moter for mange serier tap pa 10%, kan jeg bestemme meg for a endre min grenseverdi hoyere eller lavere. Stor bankroll gir meg mer plass til manipulasjon). Du kan se at min obligatoriske tapgrense er 100% av bankrollen, men jeg begynner a manupulere for a ta tap pa mindre enn 10%. HVIS DU ER EN PROFESSIONAL GAMBLER, BANKROLL MANAGEMENT ER BARE ANDRE NATUREN TIL DIG. Du kan overbevise deg selv ved a sporre hvilken som helst vellykket poker profesjonell.

6. Selv pa lave nivaer trekker jeg tilbake veldig ofte for a holde nivaene lave. Jeg spiller seks serier samtidig for a forhindre at stakes oker raskt pa grunn av ugunstige lop. Vinner er tregere. Men denne metoden er veldig mye bedre enn flat innsats. Jeg sammenligner alltid med flat innsats.

Din storste kant kommer fra lavere nivaer fordi gradienten er brattere. I min spilleopplevelse har jeg funnet seks serier for a v re optimal. Du kan spille et hvilket som helst antall serier, men du ma justere tidsparameteren og bankrollparameteren tilsvarende.

(Hvis du satser pa et flatt spill ved 200, hvorfor ikke start pa 5 og trykk opp til 400. Denne metoden er mye bedre enn flatt spillet).

V r oppmerksom pa at denne metoden er sarbar for regel 2 av varians: absolutt svingregel.

Pa lavere nivaer ma du vinne mellom 35% til 45% av innsatsene for a konkludere serien din fordi gradienten er brattere.

Pa hoyere nivaer trenger du mellom 45% til 55% for a avslutte serien din. Graden er mer niva og du blir utsatt for kasino odds. Du ma vinne mer enn 50% av innsatsene for a dekke kasino oddsene og dine gevinster.

Dette er et veldig viktig konsept. Du ma fa det riktig. Du kan se gjennom regel 1 og regel 2 i dette innlegget.

I motsetning til HP Johnson Guaranteed System og Arthur Irwin Bruce Midas Touch System, kan du bli fanget av regel 2 av varians: Absolutt sving. Sa, du kan ikke stole pa metoden for & # 8216; ikke oppstatt & # 8217; fordi du vil mote din tapende stripe. Dette betyr at du aldri kan lukke serien for du bryr bankrollen din.

Fordelene til Monte Carlo Roulette System:

Det er overlegen til flat innsats.

L ringskurven er enkel.

Ulemper med Monte Carlo Roulette System:

Du kan miste bankrollen din pa grunn av variansregel 2: Absolutt svingregel.

Pa hoyere nivaer er graden flatet og du blir utsatt for kasino odds sa vel som full effekt av absolutt sving.

Jeg introduserer to regler for a handtere denne ulempen.

1. Jeg spiller seks serier samtidig. Jeg balanserer serien hverandre og da. Det gar forbi problemet med den vanskelige serien i den enklere serien.

2. Jeg er forberedt pa a ta moderat tap hvis jeg ikke klarer a lukke settet av serier etter perioder med langvarig lek vanligvis etter to dager med lek.

Du kan lukke serien din nar som helst. Ikke godta sma tap. Godta kun moderate tap. Og du vil finne ditt samlede resultat alltid vise en fin, pen fortjeneste.

Som en paminnelse ma du prove a unnga de hoyere nivaene i dine spillemetoder. Pa hoyere nivaer trenger du mellom 45% til 55% for a avslutte serien din. Graden er mer niva og du blir utsatt for kasino odds. Du ma kanskje vinne mer enn 50% av innsatsene for a dekke kasino oddsene og dine gevinster.

1. HP Johnson Garantert System er det beste systemet for a skape systemforstyrrelser for a vinne i gambling.

2. Arthur Irwin Bruce Midas Touch System kommer andre.

3. Monte Carlo Roulette System kommer tredje.

4. Forsta forskjellene mellom de tre metodene er viktig for treningsformal, spesielt i profesjonelt gambling.