En historie om skoler, prinsipper og en lang trek.

Historien om Charleston Hill Primary School starter i 1918 da Bethel Congregational Church etablerte en skole i Lockup Street (for tiden Textile Street), Paarl, med den sene F.E. Matthews som eneste l rer. Fru Sussie Cupido (nee Louw) kom senere pa skolen som den andre medarbeiderne. Den raske veksten i l rerantal tvang snart kirken til a se etter alternativ innkvartering. Bethany-bygningen ble reist og i 1926 flyttet skolen fra Lockup Street til sine nye bygninger i Klein Drakenstein Road i et omrade kjent som Die Rug. Skolen ble kjent som Huguenot Congregational Primary & # 8211; Bethany (den senere endret navnet til Huguenot United Congregational Primary), og i flere ar var det sammen med Gedenksaal NGK Primary de eneste skolene i Paarl East.

Mr. Matthews pensjonert fra undervisning i 1954 og ble etterfulgt av Mr. B Walbrugh. Bethany skole, bestaende av en hall, som ble delt inn i tre klasserom, pluss seks klasserom ble ogsa for liten. Igjen ble kirken tvunget til a se etter ekstra innkvartering. Et klasserom for understandard A (grad 1) ble leid inn i van der Stel-gaten og to ekstra klasserom ble leid fra St. Josephs AME-kirke i Bougaardt-gaten. En betingelse i leieavtalen var at et medlem av AME-kirken skulle bli gitt en av undervisningsposisjonene. Rom ble ogsa brukt i van der Bos Street.

I januar 1964 ble Mr. Walbrugh utnevnt som leder av Amstelhof Primary og prest John John Thorne fra Betel Congregational Church ble utnevnt til Huguenot UCC Primary. Han kjempet for etablering av mer egnede klasserom. Land ble anskaffet i Evans Street, Paarl East for bygging av en kirke og skolekompleks. Lloyd Memorial, bestaende av fire klasserom ble bygget. Senere ble ytterligere tre klasserom, en hall, et kontor og et staberom lagt til. Hele komplekset ble ogsa brukt av kirkeorganisasjoner. Alle fasilitetene som ble leid fra AME-kirken ble overflodige. I desember 1967 forlot reverend Thorne, og han ble erstattet som rektor av John F Kulsen.

Da regjeringsskoler ble reist i Paarl – Ebenezer Primary School var den forste – de hadde fasiliteter for handarbeid, kunst og handarbeid, med det resultat at mange barn var pa disse regjeringsskolene.

Friksjonskilden mellom skolen og samfunnet var det faktum at skolen matte dele fasiliteter med andre kirkeorganisasjoner. I tillegg ble det faktum at Huguenot UCC Primary var delt i to skoler, som ligger pa to campuser ca 500 meter fra hverandre. En del pa Lloyd Memorial og den andre ved Bethany-bygningene. Dette var ubeleilig for bade l rere og elever.

Verdifull tid var bortkastet fordi bade l rere og elever matte mote i enkelte forsamlinger. Betel kirke, derimot, kunne ikke vedlikeholde bygningene med den lille leien de mottok fra utdanningsavdelingen. Under veiledning av kirkens dav rende minister, reverend A.J.R. Mars, samfunnet ba departementet for administrasjon og kultur om a erstatte oppdragsskolen med en statsskole.

Presset som Bethel-kirken satte pa instituttet, forte til at byggevirksomheten okte hastigheten. Ledig land ved siden av Paarl Ostbibliotek og overfor skolen ble identifisert som den mest hensiktsmessige, men avdelingen bestemte seg for a bruke land som tidligere var reservert for en grunnskole pa Charleston Hill. Ytterligere foresporsler ble gjort om a skaffe land ved siden av det foreslatte omradet fra dr. Charles Bailey for a tillate en storre skole campus. Selv dette forslaget ble ignorert.